درس‌های موجود

ویژه کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 971221111240 در سامانه آموزشی کارکنان تا تاریخ 97/06/14 به آدرس  http://learning.nkhmpo.ir الزامی است.


- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری در تاریخ های یاد شده.

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60امتیاز می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام)، جهت صدور گواهینامه الزامی می باشد. 
ویژه کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان 

ثبت نام فراگیران در دوره مذکور با کد 971221940240 در سامانه آموزشی کارکنان تا تاریخ 97/04/28 به آدرس  http://learning.nkhmpo.ir الزامی است.


- دریافت فایل آموزشی از سامانه آموزشی  lms.

- شرکت در آزمون غیرحضوری در تاریخ های یاد شده.

- صدور گواهینامه منوط به کسب حد نصاب امتیاز  و حداقل 60امتیاز می باشد.

- تکمیل فرم  ارزشیابی دوره  آموزشی در سامانه آموزش کارکنان دولت (همگام)، جهت صدور گواهینامه الزامی می باشد. این دوره اختصاصی استانداری می باشد.


مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام اداری کشور را در تاریخ 14/1/1389 ابلاغ فرمودند. این سیاست ها را در حقیقت می توان به عنوان راهنما و هادی سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا در نظام اداری دانست، بی شک کاربست دقیق آنها همچون چراغی روشنایی بخش مسیر تحول در نظام پیچیده اداری کشور خواهد بود. واقعیت امر این است که تاکنون نظام اداری فاقد چنین خطوط راهنماییی بوده و همواره از فقدان این خطوط راهنما رنج می برده است و شاید بخشی از عدم توفیق در برنامه های تحولی را طی سالیان گذشته بتوان در همین مسئله جستجو کرد.

قرآن، کلام اعجاز آمیز خداوند بزرگ است که برای هدایت بشر به رسول گرامی اسلام وحی شد. همزمان با نزول این وحی الهی بر رسول گرامی اسلام، به وسیله یاران آن وجود مقدس، نوشته می شد و در مصحف ها نگهداری می گردید. این گونه نیست که فقط رسول گرامی اسلام آن را برای نسلهای بعدی نقل کرده باشد. بلکه بسیاری از یاران بزرگوار آن وجود مقدس، برای نسل های بعد نقل کردند که این کتاب از ناحیه خدا بر رسولش نازل گردید.

نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده استجمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.برخی از محققین آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند. وزارت کشور ایران اعلام کرده است که در این کشور بیش از ۵۰ حزب رسمی فعالیت می‌کنند.این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل رهبر ایران، و سه قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضاییه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، و شوراهای شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین می کند در حقيقت، اخلاق حرفه اي، يك فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود
 
اخلاق حرفه اي مجموعه ای از کنش ها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمانها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد